Yükleniyor...

Oklalı Mezarlık B (güney) Tümülüsü

Oklalı Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-656-02
Genel Bilgiler
Yapı Adı Oklalı Mezarlık B (güney) Tümülüsü
Envanter No 39-05-656-02
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Oklalı Köyü
Belde
Mevki Köy Mezarlığı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Köyün 600 m güneyinde köy mezarlığı içerisinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Mezarlık alanının içerisinde olması sebebi ile yeni yapılacak definlerin, koruma alanının dışında yapılması gerekmektedir.
Gözlemler Eteğinde ve üzerinde definler yapılmıştır. Güney eteğinde Osmanlı dönemi fesli bir mezar taşı bulunmaktadır. 5 satır yazı kuşağı bulunan mezar taşının üzerinde hicri 1328 tarihi okunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.