Yükleniyor...

Dükkan

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-1012-1
Genel Bilgiler
Yapı Adı Dükkan
Envanter No 39-08-1012-1
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Taşınmaz parselinin güneybatı köşesinde yer alan yapı tek katlı, kareye yakın dikdörtgen plablı, yığma tuğla örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak Pazar Sokak
Ada 247
Pafta E20d-12b-3
Parsel 9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parselinin güneybatı bölgesinde yer alan yapı tek katlı, kareye yakın dikdörtgen planlı, yığma tuğla duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Çatı saçağının altı üç sıra tuğla silmelidir. Yapının güney cephesi önünde yer alan muhses uygulamalardan dolayı izlenememekte olup, batı cephesinde pvc doğramalı camekan ve kapı bulunur. Yapının kuzey cephesinde ise üç adet dikdörtgen formlu ve tuğla kemerli penceresi bulunur. Doğu cephesi ise bitişik nizamlıdır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Dükkan
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Batı cephesinde pvc doğramalı camekan ve kapı bulunur.
Gözlemler Yapının güney cephesi önünde yer alan muhses uygulamalardan dolayı izlenememekte olup, doğu cephesi ile bitişik nizamlıdır. Yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama K.V.Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/03/2020 tarih ve 1437 sayılı kararı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesindeki koşulları taşımaması nedeniyle taşınmazın tescil kaydının kaldırılmasına, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun 21/10/2019 tarih ve 6305 sayılı kararının iptal edilmesine karar verildi.
Revizyon
Kurul Kararları 25/06/2020 tarih ve 6059 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Burcu KAYA Arkeolog
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.