Yükleniyor...

İsimler, Lakaplar

Dünyaya gelen çocuklara genellikle imam tarafından isim konulması sağlanır. Bu mümkün olmazsa evin veya akrabaların büyüğü tarafından isim konur. İsim koyacak kişi abdest alır, çocuğu kucağına alarak kıbleye doğru döner ve ezan okur. Ezan bitiminde çocuğun kulağına üç kez ismini seslenir.

Çocuğa konulacak isim büyüklerin de razılığı alınmış ve önceden kararlaştırılmış bir isimdir. Bölgemizde doğan çocuklara genellikle şu isimler verilir.

Kız İsimleri

 • Aliye
 • Bahriye
 • Emine
 • Fahriye
 • Fethiye
 • Hamdiye
 • Habibe
 • Halime
 • Kadriye
 • Kaniye
 • Lütfiye
 • Muradiye
 • Mümine
 • Nazmiye
 • Nebiye
 • Nuriye
 • Nazife
 • Remziye
 • Saniye
 • Sadiye
 • Safiye
 • Ülviye
 • Yaşariye
 • Zekiye

Erkek İsimleri

 • Ali
 • Bahri
 • Emin
 • Fahri
 • Fethi
 • Hamdi
 • Habip
 • Halim
 • Kadri
 • Kani
 • Lütfi
 • Murad
 • Mümin
 • Nazmi
 • Nebi
 • Nuri
 • Nazif
 • Remzi
 • Sani
 • Sadi
 • Safi
 • Ülvi
 • Yaşar
 • Zeki

Kırklareli’nden 443 adet lakap derlenmiştir. İnsanların birbirinden ayrılmasını, daha kolay tanınmasını sağlayan lakaplara konusunda yapılan bu derlemelerden elde edilen lakaplara şu örnekleri verebiliriz.

 • Acele Hasan / Arabacılar
 • Aynalar / Bakırcılar
 • Balcılar / Baltalılar
 • Bekârlar / Bodurlar
 • Boşnaklar / Burgucular
 • Cinler / Çakmaklar
 • Çeşmeliler / Çilingirler
 • Çobanlar / Çürükler
 • Dağlılar / Demokratlar
 • Dereliler / Dikmeler
 • Fıçıcılar / Gavalcı
 • Gevezeler / Hocalar
 • İnce Belliler / Kabak Ahmetler
 • Kalaycılar / Kasaplar
 • Kaynakçılar / Keçiciler
 • Korucular / Köseler
 • Minareciler / Öküsçüler
 • Palabıyıklar / Paşalar
 • Pintiler /Pomaklar
 • Sakallılar / Sazcılar
 • Sıkılar / Solaklar
 • Sütçüler / Şayakçılar
 • Taktakçılar / Terziler
 • Tokmaklar / Topçular
 • Uzunlar / Yan Çeneliler
 • Yangöz / Ahmetler / Yörükler
 • Bu Bölüm İçin Yararlanılan Kişiler ;
 • BAĞLARTEPE, Raif; 1954 Oruçlu Köyü doğumlu,
 • BATAN, Tuncay; 1960 Üsküp Kasabası doğumlu,
 • CAN, Kamber; 1957 Malkoçlar Köyü doğumlu,
 • GICAN, Mehmet Ali; 1956 Erikler Köyü doğumlu,
 • KAYA, Eyüp; 1956 Bayramdere Köyü doğumlu,
 • KAYGI, Mahmut; 1948 Çiftlikköy doğumlu,
 • KARAMAN, Rafet; 1931 Dolhan Köyü doğumlu,
 • KURTULMUŞ, Ayşe; 1966 Sakızızköy Kasabası doğumlu,
 • KURTULMUŞ, Fatma; 1928 Bulgaristan Burgaz İli Aydos Kasabası Karatepe Köyü doğumlu,
 • KURTULMUŞ, Ülbiye; 1962 Karahalil Kasabası doğumlu,
 • ÖZÇELİK, Nail; 1948 Ahmetçe Köyü doğumlu,
 • SEVİLMİŞ, Mazlum; 1940 Yeniköy doğumlu,
 • SEZEN, Mustafa ; 1935 Küçükkarıştıran Köyü doğumlu,
 • YILMAZ, Aydın ; 1945 Lüleburgaz Müsellim Köyü doğumlu,
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.