Yükleniyor...

Evren Mahallesi 182 Ada 7 Parsel Konut

Evren Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-984
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evren Mahallesi 182 Ada 7 Parsel Konut
Envanter No 39-08-984
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım yapı, kareye yakın dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Yapı kargir (betonarme-tuğla) duvar örgülü, sıvalı ve boyalıdır.Yapı güney-kuzey ve doğu cepghelerinden bahçe duvarı ile çevrilidir.Yapının 1. kat güney cephe orta ekseni ile 2. kat kuzeydoğu cephe cumbalı ve dışa taşkındır.yapı aççık cepheleri açısından simetrik özellikler sergiler.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evren Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Bağlar Caddesi-adliye Sokak No:3
Ada 182
Pafta
Parsel 7
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Tuğla-betonarme
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Evren Mahallesi, Bağlar Caddesi ile Adliye Sokak kesişiminde 182 ada 7 parselde yer alan yapı, kareye yakın dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Yapı kargir (betonarme-tuğla) duvar örgülü, sıvalı ve boyalıdır.Yapı güney-kuzey ve doğu cepghelerinden bahçe duvarı ile çevrili olup batı cephesinden bitişik nizamda ve kuzey cephede müştemilat eklentisi vardır. Güney (Bağlar) Caddesindeki bahçe kapısı ile bahçeye geçilmektedir.Yapının güney ve doğu cephelerinde yer alan kapılarıyla zemin katta zemin kat doğu cephesinden de ikinci kata çıkılmaktadır. Yapının 1. kat güney cephe orta ekseni ile 2. kat kuzeydoğu cephe cumbalı ve dışa taşkındır. Güney cephe zemin kat orta ekseninde giriş kapısı ve yanlarda birer adet pencere, doğu cephede zemin kata girişi sağlayan ikinci kapı ve 2 adet pencere bulunur. Yapının 1. kat güney cephesinde 3 cephesinden pencereli cumba ve yalarda birer adet pencere bulunur. Yapının 1. kat güneydoğu ve kuzeydoğu köşeleri komple pencerelidir. Yapı açık cepheleri açısından simetrik özellikler sergiler. Kapıları çift kanatlı ahşap olup pencereler ise geniş dikdörtgendir. Pencereler ferforjelidir. Kapı ve pencere kenarları çatı saçağı altı sıva ile oluşturulmuş silme kuşaklıdır. Yapının kuzeydoğu köşesinde duvar tipi betonarme bir çeşme bulunmaktadır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı, batı cephesinden bitişik nizamda ve kuzey cephede müştemilat eklentisi vardır. Güney (Bağlar) Caddesindeki bahçe kapısı ile bahçeye geçilmektedir.Yapının kuzeydoğu köşesinde duvar tipi betonarme bir çeşme bulunmaktadır. Yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.