Yükleniyor...

Karargah Binası

Hatice Hatun, Merkez
ENV. NO: 39-01-1108
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karargah Binası
Envanter No 39-01-1108
Yapı Türü
Yapım Tarihi 1878
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19 Yy.
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hatice Hatun Mahallesi, 461 ada, 40 parselde yer alan Pınarhisar yolu üzerinde kalan Haydar Şükran Kışlası içerisinde MSB kayıtlı 045 envanter numaralı yapıdır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Hatice Hatun
Belde
Mevki
Sokak
Ada 461
Pafta
Parsel 40
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bodrum+1 kat olarak inşa edilen yapı yığma taş tekniği ile yapılmıştır. T planı andıran özellikteki planı dikkat çekmektedir. Basitçe anlatmak gerekirse iki dikdörtgen yapı birbirine daha kısa bir yapı ile bağlanmakta olup, kuzeybatı yönünde beşgen planlı bir köşk yapısı bulunmaktadır. Bodrum kat ile zemin katı birbirinde kat arası söveler ile ayrılmıştır. Pencere açıklıkları dikdörtgen formlu olup, etrafı söve ile çevrilidir. Ana giriş kapısının yanında dikdörtgen formlu diğer pencerelere göre daha dar yapılı bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Ana giriş kapısı demir doğrama ile değiştirilmiştir. Yapının kuzey doğu duvarında bulunan bir pencerenin kapı açıklığında dönüştürülmüş olduğu söve izlerinde gözlemlenmiştir. Bu kısmın üçgen alınlık çatı ile vurgulanmış olması ve kapı sövelerinin sütunceler ile hareketlendirilmesi ve merdiven izi olduğu düşünülen kısımlar sebebiyle ana girişin burada olduğu kanısı oluşmuştur. Taşınmazın kuzeyinde eklenti olarak yapılmış sundurma çatılı bir yapı bulunmakta olup kazan dairesi olarak kullanılmaktadır. Kuzeybatı yönüne konumlandırılmış beşgen planlı köşkün dikdörtgen formlu pencere açıklıklarının etrafındaki sövelerin taçlı olması ve yapıdan çıkıntı yapacak şekilde konumlandırılması bu kısmın üst yöneticilere ayrıldığı kanısını oluşturmuştur. Yapı oldukça iyi korunmuş olup, kırma çatı ile örtülmüştür. İç mekanda duvar kalınlıkları 50 cm. bulmakta olup, pencere açıklıklarının basık kemerli olarak yapılmış olduğu gözlemlenmiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Askeri İdari Bina
Bugünkü Kullanım Askeri İdari Bina
Önerilen Kullanım
Sahibi Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Milli Savunma Bakanlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 22/10/2021 tarih ve 7911 sayılı Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Mehtap GÖREN Şehir Plancısı
Hamdi GÜNDOĞDU Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.