Yükleniyor...

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası” olarak korunmaya değer bulunan ve belli kıstaslarla tescilleri yapılarak koruma altına alınan zengin kültür mirasımızın; Sağlam bir veri bankası oluşturularak bu mirasa ait bilgi, belge ve her türden bilimsel çalışmalarla elde edilen birikimlerin bir disiplin altında derlenmesi ve bilgi kirliliğinden arındırılarak ileriye dönük toplumun sosyo-kültürel yaşamına ışık tutacak verilerin elde edilmesi, kültür mirasımıza ait tüm bilgilerin ulaşılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin Avrupa yakasında bulunan verimli Trakya toprakları Anadolu ile Avrupa arasında kültür koridorunda bulunmaktadır.

Bu itibarla zengin bir kültür mirasına ev sahipliği yapmaktadır. Yapılan bilimsel kazılar ve araştırmalarla geçmiş uygarlıkların bizlere bıraktıkları kültür mirasının ne denli zengin olduğu açığa çıkmaktadır. Önemli olan bu mirasın bulundukları ülke ve günümüz insanına kazandırabileceği bilgi birikimi ve zenginlikten istifade edebilme ve koruma bilinci oluşturarak sorumluluklarımızın farkına varmaktır. Kültürel mirasın zenginliği ondan istifade etmeyi bilmeyen toplumlara bir şey kazandıramaz, o mirasın değerini bilmeyen toplumların zaten dünya kültür yaşamında adı sanı da olmaz.

Geleceği inşa etmenin yolu geçmişten ders almak, insanlık tarihinin biriktire geldiği birikiminden yararlanmak, tarihin ibret dolu hatalarını tekrar etmeden doğrularını sürdürmekten geçer. Sahip olduğumuz kültürel mirasımızı toplumumuzun istifadesine sunabilmemiz ve ondan yarar sağlamalarını sağlamamız için yapılan tüm bilimsel araştırmalarla derlenen bilgi ve birikimin ulaşılabilir hale getirilmesi gerekir. Bir başka deyişle kültürel değerlerimizin günümüz bilimsel ve teknolojik imkanlarını da kullanarak detaylı envanterini çıkararak bu birikime toplumun her kesiminin ulaşabilmesini sağlamak gerekir.

Sayısız bilimsel çalışma ve kültür zenginliğimize ait veriler ancak günümüz insanının yaşamının her safhasında kullanılabilir hale getirildiğinde bir anlam ifade edebilir. Bu projenin amacı; Sahip olduğumuz kültür mirasımızın ayrıntılı envanterini çıkarmak, toplumun koruma ve kullanma bilincini geliştirmek, kültürel değerlerimize ait tüm verileri bir havuzda toplayarak kullanılabilir ve ulaşılabilir bilgi kaynağı haline getirip bölgemiz, ülkemiz ve bütün insanlığın hizmetine sunmaktır.

Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.