Yükleniyor...

Yararlanılan Eserler

 • ALDEMİR, Şener;Kırklareli Halk Eğitim Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı
 • ALP Dr.İlker ;Belge ve Fotoğraflarla BULGAR MEZALİMİ. Trakya Üniversitesi Yayınları:: 90/1, Ankara 1990.
 • ELÇİN Prof.Dr.Şükrü;Halk Edebiyatına Giriş. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 365, Sevinç Matbaası, Eylül 1986 ANK.
 • COŞKUN ELÇİ, Armağan: Muzaffer SARISÖZEN (Hayatı, Eserleri ve Çalışmaları) Kültür Bakanlığı Yayınları:1962.ANK.1997.
 • KALAFAT, Dr.Yaşar; Kuzey Azerbaycan-Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta ESKİ TÜRK DİNİ İ İZLERİ-Dini Folklorik Tabakalaşma Kültür Bakanlığı Yayınları: l954.ANK.1998
 • Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Arşivi
 • ÖRNEK, Sedat Veyis; “Türk Halkbilimi”. Kültür Bakanlığı Yayınları:1629, II Baskı, Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. ANK.2000.
 • TURHAN, Salih; Anadolu Halk Türküleri ve Ezgileri. Kültür Bakanlığı Yayınları:1428.Özkan Matbaacılık ANK.1999.
 • YESİM, Ülbiye; Karahalil (KIRKLARELİ) Folklorundan Örnekler. Yayınlanmamış Lisans Tezi.Atatürk Ün.Kazım Karabekir Eğitim Fak.Türk Dili ve Ed. Böl. ERZ:1984.
 • Yurt Ansiklopedisi;Kırklareli Maddesi
 • 1967 Kırklareli İl Yıllığı
 • 1973 Kırklareli İl Yıllığı
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.