Yükleniyor...

Babaeski 71 Ada, 18-19 Parsellerde Dükkan

Hacı Hasan Mahallesi, Babaeski
ENV. NO: 39-02-961
Genel Bilgiler
Yapı Adı Babaeski 71 Ada, 18-19 Parsellerde Dükkan
Envanter No 39-02-961
Yapı Türü Dükkan
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Taşınmaz cadde üzerinde tek (zemin) katlı, yığma tuğla örgülü, beşik çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür. Doğu ve batı cephelerinden bitişik nizam olup, doğu ve batı cephelerin çatı kısımlarında alınlık düzenlemelerine sahiptir. Cadde cephesinde saçak altı birkaç kademeli silme profillidir.
Konum
İlçe Babaeski
Mahalle Köy Hacı Hasan Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 71
Pafta 3
Parsel 18-19
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 1
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım 71 ada, 19 parsel mevcut Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 71 ada 18 parseldeki taşınmazın doğusunda yer almaktadır.Her iki taşınmazın da tapu vasfı "kargir dükkan" olup, 18 parseldeki taşınmaz tescil fişinde tek katlı, kırma çatılı ve saçak altı silmeli,yığma malzeme duvar örgülü, iş yeri olarak kullanılan bir yapı şeklinde tanımlanmıştır. Yapılan incelemede, 19 parselin 18 parsel ile aynı çatı altında, tek bir mimari kütlenin parçası olduğu görülmüştür.

71 ada, 18-19 parsel üzerindeki taşınmaz, cadde üzerinde tek (zemin) katlı, yığma tuğla örgülü, beşik çatılı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Doğu ve batı cephelerinden bitişik nizam olup, doğu ve batı cephelerin çatı alınlık düzenlemelerine sahiptir. Cadde cephesinde saçak altı birkaç kademeli silme profillidir. Yapının çatısı ve dükkan olarak kullanılan iç mekanı onarımlar görmüştür.18 ve 19 parseldeki taşınmazın cadde cephesine muhdes bir betonarme saçak yapılmış olup, 18 parseldeki dükkandaki çerçeveler ve tente silueti olumsuz etkilemektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Dükkan
Bugünkü Kullanım Dükkan
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının çatısı ve dükkan olarak kullanılan iç mekanı onarımlar görmüştür.
Gözlemler 19 parselin 18 parsel ile aynı çatı altında, tek bir mimari kütlenin parçası olduğu görülmüştür. 18 ve 19 parseldeki taşınmazın cadde cephesine muhdes bir betonarme saçak yapılmış olup, 18 parseldeki dükkandaki çerçeveler ve tente silüeti olumsuz etkilemektedir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11/12/2017-4641
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.