Yükleniyor...

Çeşmeler Kaya Küpleri

Küçükyayla Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-166
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çeşmeler Kaya Küpleri
Envanter No 39-08-166
Yapı Türü Kaya Küpleri
Dönemi
Genel Tanım Köyün 2 km güneyinde, mera alanında kayaya oyma küpler bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Küçükyayla Köyü
Belde
Mevki Çeşmeler
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 989-992-995-1232
Yüzölçümü 7800 / 7366 / 38433 / 2646643.32
Nitelik Tarla / Tarla / Tarla / Köprüdere Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik.
Şimdiki Durumu Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 20 kadar küp tespit edilmiştir. Depolama amaçlı yada mezar olarak kullanıldıkları düşünülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Çoğunun içi taş ve çalılar ile dolmuştur, sadece ağız kısımları görünmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.