Yükleniyor...

Demircihalil Babatepe Köprüsü

Demircihalil Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-912
Genel Bilgiler
Yapı Adı Demircihalil Babatepe Köprüsü
Envanter No 39-01-912
Yapı Türü Köprü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Kırklareli Ilı, Merkez İlçe. Demircihalil Köyü sınırlarında. Kırklarelı-Derekoy anayolunda Demırcrhalıl Köyü'nün yaklaşık 4 km sonrasında, solda bulunan eski asfalt yolda yer almaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Demircihalil Köyü
Belde
Mevki Babatepe Mevkii
Sokak
Ada 123/1 - 101/1
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Kırklareli İli , Merkez İlçe, Demircihalil Köyü sınırlarında, Kırklareli-Dereköy anayolunda Demircihalil Köyü'nün yaklaşık 4 km sonrasında, solda bulunan eski asfalt yolda yer almaktadır. Tek gözlü yuvarlak kemerli beşik tonozlu kesme taştan inşa edilmiş köprünün dış çerçevesi moloz taşlarla doldurularak tamamlanmıştır. Tonoz içerisindeki taşlar kireç harcı ile birbirine bağlanmış olup, yola yakın üst bölümünde yaklaşık 50 cm- 1 m'lik kısmındaki moloz taşların beton harç ile sonradan döşendiği anlaşılmaktadır. Doğu-bastı doğrultuda inşa edilen köprünün inşa edilen köprünün üzeri günümüzde asfalt tabaka ile kaplanmıştır. Üzerinde herhangi bir inşa ve onarım kitabesi bulunmayan köprünün Geç Osmanlı Dönemi'nde inşa edildiği anlaşılmıştır. Kenarlarında korkulukların bulunmadığı köprü günümüze oldukça sağlam olarak ulaşmıştır. Köprünün ayaklarındaki taşların yer yer kaçak kazılar sonucu sökülerek tahrip edildiği görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Köprü
Bugünkü Kullanım Köprü
Önerilen Kullanım Köprü
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar Günümüzde köprünün üzeri moloz taşlarla betonarme harçla sıvalı olup, ayrıca asfalt tabaka ile kaplanmıştır.
Gözlemler Günümüze oldukça sağlam olarak ulaşmış olan köprünün gözü içerisindeki taşlarında kaçak kazılar sonucu yer yer tahribat oluşmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 09/02/2016-2947
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.