Yükleniyor...

Kilise Kalıntırı

Evrencik, Vize
ENV. NO: 39-08-1105
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kilise Kalıntırı
Envanter No 39-08-1105
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım Kilise kalıntısı, Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evrencik Köyü sınırları içinde köy merkezinin yaklaşık 1.5 km. kuzeydoğusunda, çalılık bir alanda yer almaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evrencik
Belde
Mevki
Sokak
Ada 133
Pafta
Parsel 10-13-14-15
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Kilise kalıntısı yolun güneyinde çalılık bir alanda yer almaktadır. Ayakta kalan duvar parçasından duvarların moloz taş ve kerpiç harç kullanılarak örüldüğü anlaşılmaktadır. Duvar içerisinde çürümüş ahşap hatıllara ait boşluklar görülmektedir. Ayakta kalan duvar parçası dışındaki duvarların sınırlı bir kısmı toprak seviyesinden izlenebilmektedir. Köylülerden alınan bilgilere göre yapı üç neflidir ve apsis kısmı yakın zamanda tahrip edilmiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Kilise
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Üzerinde ahşap hatıllara ait izlerin bulunduğu duvar kalıntısının koparak dağılmaya başladığı görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 02.06.2021 tarih ve 7596 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Burcu KAYA Arkeolog
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.