Yükleniyor...

Konut

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1022
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1022
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzunlamasına dikdörtgen planlı, bodrum+yüksek giriş katlı, yığma moloz taş duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Giriş sahanlığı iki ahşap direkle desteklenen çatıdan uzatılmış sundurmalıdır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada 136
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin Kat
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzunlamasına dikdörtgen planlı, bodrum+yüksek giriş katlı, yığma moloz taş duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Sokağa açılan bir adet penceresi olup, yapının ön cephesi bahçeye bakmaktadır. Bahçe (kuzybatı) cephesinin orta ekseninde 6 basamaklı merdiven ile niş şeklinde sahanlığına geçilmektedir. Giriş kapısı çift kanatlı olup, girişin iki yanında ikişer adet dikdörtgen formlu demir parmaklıklı pencere bulunmaktadır. Giriş sahanlığı iki ahşap direkle desteklenen çatıdan uzatılmış sundurmadır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Sıva-boya
Gözlemler Yapının içine girilememiştir. Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.