Yükleniyor...

Konut Ve Bahçe Kapısı

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1015
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Bahçe Kapısı
Envanter No 39-07-1015
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Taşınmazın kuzeyinde yer alan yapı doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, tek katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Doğu-batı ve kuzey cepheleri sağır olan yapının güney cephesi boyunca taş seki ile yükseltilmiş ahşap direklerle desteklenen sundurma bulunmaktadır. Taşınmazın doğusunda yer alan bahçe kapısı sokak cephesinde yığma moloz taş örgülü olup, arka duvarı muhdes birket tuğlalıdır. Bahçe kapısı sade çift kanatlı ahşap kapılı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada 103
Pafta
Parsel 5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz parselin kuzeybatısında yer alır. Yapı kare planlı, zemin+1 katlı olup, yığma moloz taş-ahşap hatıllı duvar örgülü kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının bodrum katının ahır, 1. katının ise konut olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapıya girişi güneydoğu bahçe cephesinden sağlanmış olup, ahır katının batı cephesinde küçük bir pencere açıklığı, 1. katta ise iki adet dikdörtgen ahşap söveli giyotin tipi pencere bulunur. 1. katın bahçe cephesinde bir adet küçük pencere vardır. Yapının kuzey batı cephesinde bitişi müştemilat yapısı bulunur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapı kullanılmakta olup, metruk durumdadır.
Gözlemler Taşınmaz batısında yer alan sokak ile yığma moloz taş duvar örgüsü ve yıkılmış bahçe duvar ile geleneksel dokuya katkı sunmaktadır. Yapının doğu cephesinde muhdes eklenti yer alır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.