Yükleniyor...

Yündalan Küçük Koçara 3 Tümülüsü

Yündalan Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-364
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yündalan Küçük Koçara 3 Tümülüsü
Envanter No 39-01-364
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yündalan Köyü
Belde
Mevki Küçük Koçara Mevkii
Sokak
Ada
Pafta 8
Parsel 1499
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 3 km kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs büyük ölçüde tahrip edildiğinden ölçüleri belirlenememektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Güney tarafından merkeze doğru, iş makinesi ile kanal şeklinde açılmış geniş bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Mezar yapısı tamamen tahrip edilmiştir. Daha önce yapılan kaçak kazılar sonrası Kırklareli Müzesi tarafından kurtarma kazısı yapılmıştır. Sözkonusu tümülüs kazı raporlarında Yündolan B Tümülüsü olarak adlandırılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.