Yükleniyor...

Kaynarca 148 Ada 9 Parsel

Kaynarca Beldesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-960
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kaynarca 148 Ada 9 Parsel
Envanter No 39-07-960
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Yapı, zemin+1 katlı, tuğla- ahşap örgülü, kırma çatılı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Geniş bir bahçe içinde yer alan yapı, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Yapının yakın zamanda tadilat gördüğü ve güneydoğu bahçe giriş cephesinin kuzeybatı kısmının yenilendiği anlaşılmaktadır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Kaynarca Beldesi
Belde Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 148
Pafta
Parsel 9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin+1
Malzeme Tuğla+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı, zemin+1 katlı, tuğla- ahşap örgülü, kırma çatılı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Geniş bir bahçe içinde yer alan yapı, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Yapının yakın zamanda tadilat gördüğü ve güneydoğu bahçe giriş cephesinin kuzeybatı kısmının yenilendiği anlaşılmaktadır. Yapının güneydoğu cephesinin orta ekseninde çatı saçağına kadar uzanan giriş nişi ve sundurması bulunmaktadır.1. kat alınlığında sundurma üzerinde 1970 yazmakta olup, yapının yapım tekniği ve malzemesi daha eski tarihli olduğunu düşündürmektedir.Giriş nişinde çift kanatlı ahşap kapı ve iki yanında aydınlık pencereleri bulunmaktadır.Yan kanatlarda zemin katta ikişer adet dikdörtgen formlu pencere bulunur.1. katın niş kısmı balkon olarak kullanılmakta olup, zemin kat ile aynı tasarımdadır. 1. kat yan kollarda üçer adet dikdörtgen formlu pencere vardır. Onarımda güneydoğu cephesinde açıklık ve tasarım özelliklerine uyulduğu, yapının cephe özelliklerinin korunduğu görülmektedir. Yapının arka ve kuzey cephesine eklentiler yapılmıştır. Güneydoğu dar cephesinde birinci katta 4 adet özgün pencere bulunur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının yakın zamanda tadilat gördüğü ve güneydoğu bahçe giriş cephesinin kuzeybatı kısmının yenilendiği anlaşılmaktadır.
Gözlemler 1. kat alınlığında sundurma üzerinde 1970 yazmakta olup, yapının yapım tekniği ve malzemesi daha eski tarihli olduğunu düşündürmektedir. Onarım esnasında güneydoğu cephede açıklık ve tasarım özelliklerine uyulduğu ve cephe özelliklerinin korunduğu anlaşılmaktadır. Yapının arka ve kuzey cephesine eklentiler yapılmıştır.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.