Yükleniyor...

Kale Mahallesi 187 Ada 17 Parselde Konut+dükkan

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-934
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi 187 Ada 17 Parselde Konut+dükkan
Envanter No 39-08-934
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesi, 187 ada, 17 parselde yer alan taşınmaz zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 187
Pafta
Parsel 17
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Ateş Tuğlası
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapının 2 katlı olarak inşa edildiği görülmüştür. Taşınmazın zemin katı bir dönem dükkan olarak kullanılmıştır. Yapının sağında bir giriş kapısı yer almaktadır. Yapının tamamı ateş tuğlasıyla inşa edilmiş olup taşınmazın sadece ön cephesi betonarme harç ile sıvanmıştır. Pencereleri kare formludur. Taşınmazın çatısı tamamen yıkılmış olup çatı altında silme kuşağı yer almaktadır. Silme kuşağı tuğla ile oluşturulmuş, daha sonra üzeri betonarme ile sıvanmıştır. ilk kat ile ikinci kat arasında beton eliböğründeler bulunur. Yapının iç mekanında kemerli bir ocaklık kısmının varlığı göze çarpmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Konut+dükkan
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23/05/2017-4118
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.