Yükleniyor...

Vize Kıymet Sert Evi

Evren Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-500
Genel Bilgiler
Yapı Adı Vize Kıymet Sert Evi
Envanter No 39-08-500
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Giriş katı üzerine ahşap ve tuğla malzeme ile iki katlı yapılmış cumbalı kagir yapı.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evren Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Dar Sokak
Ada 179
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü 385
Nitelik Avlulu İki Katlı Ahşap Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 2
Malzeme Taş, Ahşap
Yapım Tekniği Yığma, Ahşap Karkas
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Giriş katı üzerine iki katlı olarak yapılmıştır. Ahşap ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Dört cephede küçük ve dikdörtgen pencerelerle aydınlık tutulmuştur. Konutun üçüncü katı hafif dışa taşkın olarak inşa edilmiştir. Günümüzde iç ve dış doku fazlaca zarar görmüştür. Çatı alaturka kiremitle örtülüdür. Binada herhangi bir süsleme elemanı mevcut değildir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Kıymet Sert
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde yapı tamamen çökmüş, moloz yığını şeklindedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 15.02.2001-6677
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.