Yükleniyor...

Yayla Mahallesi 113 Ada 45 Parselde Konut

Yayla Mahallesi,camikebir, Merkez
ENV. NO: 39-01-790
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yayla Mahallesi 113 Ada 45 Parselde Konut
Envanter No 39-01-790
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan yapı giriş kat dahil iki katlı olarak yapılmış. Ahşap hatıllarla desteklenen duvar cepheleri ikinci kat hizasında ahşap ile kaplanmış ve ikinci katta dar uzun pencereler yardımıyla yapının ışık alması sağlanmıştır. Giriş katında daha az pencere kullanılmıştır. Çatı alaturka kiremit ile kaplıdır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yayla Mahallesi,camikebir
Belde
Mevki Mezarlık
Sokak Kayalık Sokak Çıkmazı
Ada 113
Pafta 21
Parsel 45
Yüzölçümü 227
Nitelik Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2
Malzeme Taş + Tuğla
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı giriş kat dahil iki katlı olarak yapılmış ve ikinci kat cepheleri ahşap ile kaplanmıştır. İkinci kat cephesinde dar uzun pencereler yardımıyla binanın aydınlanması sağlanmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde yapı tamamen yıkılmış olup, bodrum kat duvarları kısmen görünmektedir. Bulunduğu alan harabe görünümündedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 14.10.1999-5693
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.