Yükleniyor...

Kale Mahallesi, 187 Ada 18 Parsel Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-987
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi, 187 Ada 18 Parsel Konut
Envanter No 39-08-987
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, yarıbodrum+yüksek giriş katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Ön (giriş) cephesinin orta ekseninde ters
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Yazı-kale Ve Postane Caddeleri No: 5
Ada 187
Pafta
Parsel 18
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş-ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kale Mahallesi, Yazı-Kale ve Postane Caddelerinin kesişiminde 187 ada 17 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, yarıbodrum+yüksek giriş katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Ön (giriş) cephesinin orta ekseninde ters "L" tipi merdivenlerden çıkılan giriş nişi bulunmaktadır. Merdivenin solunda bodrum kat kapısı bulunur. Giriş nişi geniş dikdörtgen formlu, üst köşelerde hafif üç kademeli silmelidir. Giriş kapısı ahşaptan ve çift kanatlı olup giriş nişinin iki iç yan yüzeyi pencerelidir. Yüksek giriş katının nişli girişinin iki yan yüzeyinde birer adet kare formlu pencere bulunur. Ön cephenin yüksek giriş kat ve bodrum kat ayrımında ve çatı saçağı altında dörder silme kuşağı vardırd. Çatı saçağı altı silme kuşağının altında ise testere dişi friz süslemesi dikkat çeker. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Yapı sıvanmış ve boyanmıştır.
Gözlemler Yapı boyalı ve sıvalı olup taş tuğla duver örgülü olduğu düşünülmektedir. Kuzeydoğu ve güneybatı cepheleri bitişik nizamda sağır olan yapının ön (doğu)= cephesi Yaı Caddesine bakmaktadır. Yapının içine girilememiştir. Çatı saçağı altı silme kuşşağıın altında ise testere dişi friz süslemesi dikkat çeker.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.