Yükleniyor...

Üsküp Kumtepeler H Tümülüsü

, Merkez
ENV. NO: 39-01-337
Genel Bilgiler
Yapı Adı Üsküp Kumtepeler H Tümülüsü
Envanter No 39-01-337
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Üsküp Beldesi
Mevki Kumtepeler
Sokak
Ada
Pafta 8
Parsel 1466
Yüzölçümü 36050
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Belde merkezinin 3,3 km kuzeybatısında, mera alanında bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tepesinden iş makinesi ile kazılmış, mezar odası tahrip edilmiştir. Açığa çıkmış olan mezar odası yaklaşık 2x2 m ebatlarında kare planlıdır. Ayakta olan batı duvarı düzgün kesilmiş blok taşlar ile örülmüştür. Yakınında, keramik kap parçaları ve mezar odasına ait duvar parçaları dağınık durumda görülmektedir. Tümülüsün formu yapılan kaçak kazılar sonucu tamamen bozulmuştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.