Yükleniyor...

Karacaibrahim Mahallesi 11 Ada 13 Parselde Konut

Karacaibrahim Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-942
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karacaibrahim Mahallesi 11 Ada 13 Parselde Konut
Envanter No 39-01-942
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 11 ada, 13 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, tek kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 11
Pafta
Parsel 13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi tek
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmazın dikdörtgen olarak parsele oturduğu görülmüştür. Taşınmazın bodrum+1 kat olarak inşa edilmiş olduğu fakat yükselen yol kotundan dolayı bodrum katının yol kotunun altında kaldığı görülmüştür. Taşınmaz ahşap kargir ve yığma tuğla tekniği ile yapılmış olup, üzeri betonarme sıva ile sıvanmıştır. Taşınmazın yola bakan cephesinde kapalı çıkma yer almakta olup, bu çıkma üçgen alınlıklıdır. Yan cephe üzerinde yerleştirilen pencere açıklıkları kapalı çıkmanın iki yanında ikişer adet olacak şekilde dikdörtgen formda konumlandırılmıştır. Pencere açıklıklarının üzerinde tuğlaların dizilmesiyle oluşturulmuş yuvarlak kemerler yer almaktadır. Bu durum cepheye hareketlilik kazandırmıştır. üst örtü elemanı olarak alaturka kiremit kullanılan yapıda yer yer kiremitlerin kırıldığı ve çatı taşıyıcılarının oldukça yıprandığı görülmüştür. Taşınmazın girişi bahçe içerisinden olması nedeniyle taşınmazın iç mekanı incelenememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.