Yükleniyor...

Konut

, Merkez
ENV. NO: 39-07-1045
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1045
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yeni Okul Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz parseli sokak cephesinde moloz taş örgülü ve ahşap hatıllı bahçe duvarına sahip olup, konut yapısı dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz taş duvar örgülü olup, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Yeni Okul Sokak
Ada 159
Pafta
Parsel 9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin
Malzeme Taş+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yeni Okul Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz parselin sokak cephesinde moloz taş örgülü ve ahşap hatlıllı bahçe duvarına sahip olup, konut yapısı dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz taş duvar örgülü olup, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Kullanılmayan yapının üst örtüsünün bir kısmı çökmüş olup harap vaziyettedir. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Kullanılmayan yapının üst örtüsünün bir kısmı çökmüş olup harap vaziyettedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.