Yükleniyor...

Çayırdere Köy Cami

Çayırdere Köyü, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1120
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çayırdere Köy Cami
Envanter No 39-07-1120
Yapı Türü Cami
Yapım Tarihi 1900-1907
Yaptıran Emlak-ı Hümayun
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı Dönemi 20. Yy Başı
Genel Tanım 19.yy ın ikinci yarısında, özellikle 1977-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra Balkanlardan Doğu Trakya ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine yoğun göç hareketleri başlamıştır. Yerleştirilen göçmenlerin ibadet ihtiyaçlarının ve çocuklarının eğitimlerinin karşılanması için devlet tarafından mektepli camiler inşa edilmiştir. Bölgedeki camilerin tamamına yakını 1900-1907 yılları arasında Emlak-ı Hümayun tarafından belirlenen tek tip proje üzerinden müceddeden inşa edilmiştir. Bu projeye göre cami dikdörtgen bir plan üzerine oturmaktadır. Kare alanı kaplayan harim mekanının önünde iki katlı olarak tasarlanmış giriş mekanı bulunmaktadır. Bu bölüm giriş mekanının sağında ve solunda birer odadan, birinci katta ise mektep odası ile harim mekanına bakan kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Harimin batı köşesinde minaresi bulunur. Çayırdere Köy Cami de aynı plan ve özelliklerde inşa edilen camilerden bir tanesidir.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Çayırdere Köyü
Belde
Mevki Köyiçi Mevki
Sokak
Ada 114
Pafta
Parsel 23
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2
Malzeme Kabayonu Taş
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Cami 995m2 alana sahip taşınmaz üzerinde güneydoğu-kuzeybatı doğrultuda dikdörtgen planlı ve iki katlı olarak inşa edilmiştir. Özgün halinde iki bölüm olarak tanımlanabilecek cami, giriş bölümü ve girişten sonra kare bir alanı kaplayan harim bölümünden oluşur. Anacak yakın geçmişte yapılan kapsamlı bir onarımda, yapının alt kat giriş bölümü abdest mahali olarak düzenlenmiştir. Abdesthanenin sağında bir oda bulunmaktadır. Caminin harimine giriş abdesthaneden yapılmaktadır. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü tadilat geçirmiş olup özgünlüğünü yitirmiştir. Güneybatı bölümünde bulunan merdivenlerle ulaşılan üst kat girişi Mektep odasına açılmaktadır. Mektep odasının güneyindeki kapı kadınlar mahfiline açılmaktadır. Kadınlar mahfilinin batısındaki kapı ile minareye geçiş sağlanmaktadır. Kadınlar mahfili ahşaptan olup cami duvarlarından bağımsız olarak ayaklarla taşınmaktadır. Caminin ana unsurlarını alt katta harim; üst katta ise mektep odası ile kadınlar mahfili oluşturmaktadır. Caminin minaresi güneybatı köşesinde yer almakta olup minareye giriş üst kattan sağlanır. Dikdörtgen prizmal formda olan kaidesi çatı seviyesindedir. Minare tek şerefeli olup külahı sivri biçimlidir. Silindirik gövdesi oldukça sadedir.
Camiyle aynı parselde yer alan güncel bir çeşme, mermer bir musallla taşı ve betonarme bir tuvalet bulunmaktadır.
Caminin alt kat giriş cephesinde giriş kısmının iki yanında simetrik iki pencere bulunur. Cami giriş yönünde üst katta da alt kattaki pencereler ile aynı doğrultuda üç adet pencere bulunur. Pencereler yuvarlak kemerli olup söveli ve kilit taşları belirgindir. Caminin harimini giriş bölümünde bulunan pencerelerden daha büyük boyutlu olmak üzere her üç yönde bulunan (gd-gb-kd) ikişer pencere aydınlatmaktadır. Caminin üst kat kuzeydoğu köşesinde iki, güneybatı cephesini (mektep odası) bir adet pencere aydınlatmaktadır. Yapının köşeleri köşe taşları ile hareketlendirilmiştir. Kabayonu taştan inşa edildiği düşünülen caminin dış yüzeyleri sıvalı ve sade görünümlüdür. Yapı kırma çatı ile örtülmüş olup üzeri Marsilya kiremitlerle örtülmüştür. Pencereler ve üst kat kapısı pvc malzemeden, alt kat kapısı ise demirdendir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Cami
Bugünkü Kullanım Cami
Önerilen Kullanım Cami
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Çayırdere Tüzel Kişiliği
Yapılan Onarımlar Takriben 2008-2012 yılları öncesinde esaslı bir onarım görmüştür.
Gözlemler Cami büyük oranda tadilat geçirmiş olmakla birlikte ana mekan plan ve minare pabucunda kullanılan ateş tuğlası malzeme ile dönem özelliklerini göstermektedir. Caminin bahçesinde güncel bir çeşme, betonarme tuvalet ve mermer musalla taşı bulunmaktadır. Mektep odasına çıkışı sağlayan merdiven de betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Kabayonu taştan inşa edildiği düşünülen caminin dış cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Ahşap olması gereken pencere ve kapıları pvc malzemededir. Cami avlusu muhdes duvarla çevrilidir. Cami günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama Tescil, grup tayini ve koruma alanı
Revizyon
Kurul Kararları 26.12.2022-8949
Yayın Dizini Faruk Kocacık,"XIX. Yüzyılda Göçmen Köylerine İlişkin Bazı Yapı Planları", Tarih Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1979, s.415-426 Devlet Arşivleri Başkanlığı, Kurum: hh-i, Yer Bilgisi: 70-12 Belege Tarihi: 29.07.1305
Hazırlayanlar Adem Sevgili (Müze Aarştırmacısı)
Hamdi Gündoğdu (Sanat Tarihçi)
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.