Yükleniyor...

Üsküp Avliyar Tepe Tümülüsü

, Merkez
ENV. NO: 39-01-343
Genel Bilgiler
Yapı Adı Üsküp Avliyar Tepe Tümülüsü
Envanter No 39-01-343
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Üsküp Beldesi
Mevki Avliyar Tepe Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 5096
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Belde merkezinin 3,9 km kuzeydoğusunda, Üsküp-Çukurpınar yolunun sağında mera alanında bulunan tümülüs 2-2,5 m yüksekliğinde, 12-15 m çapındadır.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tepesinde yaklaşık 1,5 m derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.