Yükleniyor...

231 Ada 5 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1091
Genel Bilgiler
Yapı Adı 231 Ada 5 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1091
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe -
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, taş dolgulu-ahşap hatıllı duvar örgülü, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki
Sokak Mesut Ve 9. Nolu Sokak Kesişimi.
Ada 231
Pafta
Parsel 5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, taş dolgulu-ahşap hatıllı duvar örgülü, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı avlulu iki katlı ahşap ev olup, yapının güney cephesindeki moloz taş örgülü bahçe girişi 1. kat seviyesine kadar Marsilya tipi kiremitli çatı ile kapatılarak ahır haline getirilmiştir. Yapının 1. kat batı cephesi ahşap kaplamalıdır. Cumba altında kapı yer alır. Kullanılmayan yapıda bozulmalar başlamıştır. Pencereleri giyotin ve dikdörtgen formludur. Yapının içine girilememiş olup, yapı Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının güney cephesindeki moloz taş örgülü bahçe girişi 1. kat seviyesine kadar Marsilya kiremitli çatı ile kapatılarak ahır haline getirilmiştir.
Gözlemler Kullanılmayan yapıda bozulmalar başlamıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.