Yükleniyor...

234 Ada 32 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1011
Genel Bilgiler
Yapı Adı 234 Ada 32 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1011
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Zemin+1 katlı, yığma moloz taş ve ahşap hatıllı duvar örgülü , dış cephe yüzeyleri ahşap kaplamalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Dikdörtgen planlı yapının giriş/sokak cephesi batıya bakmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki
Sokak 10 Nolu Sokak No:4/1
Ada 234
Pafta E20d-12b-3
Parsel 32
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş-ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Zemin+1 katlı, yığma moloz taş ve ahşap hatıllı duvar örgülü , dış cephe yüzeyleri ahşap kaplamalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Dikdörtgen planlı yapının giriş/sokak cephesi batıya bakmaktadır.Uzun zamandır kullanılmayan ve maili inhidam durumundaki yapının ahşap kaplamalarında dökülme, güney ve doğu cephe duvarlarında yıkıntı, kuzey cephesinde yoğun bitki örtüsü ile kapanma vardır. Yapının zamin kat batı/sokak cephesinde orta eksende kapısı, yanlarda ikişer adet demir parmaklıklı penceresi, 1. katta ise 2 adet çıkması bulunur. Çıkmalarda geniş yüzeylerde ikişer adet, yan dar yüzeylerde ise birer adet pencere mevcuttur. Pencereler dikdörtgen formlu ve giotin tiplidir. Doğu cephesi yoğun hasarlı ve 1. kat boyunca çıkmalıdır. Doğu cephe 1. kat orta eksende üçgen alınlık formu izlenir. Yapının içinin de dışı gibi yoğun hasarlı olduğu, mimari tarz ve malzeme özellikleri ile döşeme, tavan, merdiven ahşap dolap gibi unsurlarının olduğu düşünülmektedir. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Fena
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Uzun zamandır kullanılmayan ve maili inhidam durumundaki yapının ahşap kaplamalarında dökülme, güney ve doğu cephe duvarlarında yıkıntı, kuzey cephesinde yoğun bitki örtüsü ile kapanma vardır. Doğu cephesi yoğun hasarlıdır. Yapının içinin de dışı gibi yoğun hasarlı olduğu, mimari tarz ve malzeme özellikleri ile döşeme, tavan, merdiven ahşap dolap gibi unsurlarının olduğu düşünülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 25.06.2019-6061
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 24.08.2020-6964 tescilinin devamı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.