Yükleniyor...

Kale Mahallesi, 190 Ada 3 Parsel Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-989
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi, 190 Ada 3 Parsel Konut
Envanter No 39-08-989
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür.Moloztaş- tuğla duvar örgüsü ile inşa edilmiş olan yapının kuzey bahçe cephesi zemin kat giriş cephesi ile simetrik yapıda olup 1. kat orta ekseninde pencere formunda değişiklik yapılmıştır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Nüshet Erez Ve 501 Sokaklar No:5
Ada 190
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş-tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kale Mahallesi, Nüshet Erez ve 501 sokakların kesişiminde 190 ada 3 parselde yer alan yapı, dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür.Moloztaş- tuğla duvar örgüsü ile inşa edilmiş olan yapının çatısı, pencere tip ve formları yenilenmiştir. Yapının giriş (ön) cephesi sokak kesişimine bakmakta olup giriş (güney) cephesi giriş kat orta ekseninde giriş kapısı ile yanlarında küçük dikdörtgen birer adet sofa aydınlık pencereleri bulunur. Zemin giriş katının yan cephelerinde birer; 1. katta ise üç adet dikdörtgen pencere bulunur. Batı cephede zemin katta 1 adet pencere izi olup kapatılmıştır. 1. katta bir adet pencere vardır. Yapı parseli doğu ve kuzey cephelerden yığma moloztaş örgülü bahçe duvarı ile çevrilidir. Doğu cephe zemin kata bitişik müştemilat eklentisi olup doğu cephede yer alan pencereler kapatıklmıştır. kuzey bahçe cephesi zemin kat giriş cephesi ile simetrik yapıda olup 1. kat orta ekseninde pencere formunda değişiklik yapılmıştır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Kuzey bahçe cephesi, zemin kat giriş cephesi ile simetrik yapıda olup 1. kat orta ekseninde pencere kısmında değişiklik yapılmıştır. Yapının içine girilememiştir.
Gözlemler Doğu cephe zemin katta küçük müştemilat binası olup doğu cephede yer alan pencereler kapatılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.