Yükleniyor...

Şabanın Höyükleri 1 Tümülüsü

Ahmetler Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-047
Genel Bilgiler
Yapı Adı Şabanın Höyükleri 1 Tümülüsü
Envanter No 39-04-047
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Ahmetler Köyü
Belde
Mevki Şabanınhöyükler
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 1489
Yüzölçümü 40544972,65
Nitelik Ahmetler Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Doğal faktörler ile definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Köyün 3,5 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır. Kuzey-güney hattındaki kuzeydeki tümülüstür. Mülkiyeti maliye Hazinesine ait mera alanı olarak kullanılan orman arazisi üzerinde yer almaktadır.
Önerilen Koruma Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Üzerinde yetişkin ağaçlar bulunan tümülüsün üzerinden (tepesinden) güneydoğu yönünde eteğine doğru yaklaşık 2-2,5 m. ebatında, 1-1,5 m. derinliğinde kanal şeklinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Var
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.