Yükleniyor...

Cami Kebir Mahallesi 51 Ada 60 Parselde Konut

Cami Kebir Mahallesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-931
Genel Bilgiler
Yapı Adı Cami Kebir Mahallesi 51 Ada 60 Parselde Konut
Envanter No 39-07-931
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 19.yy
Genel Tanım
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Cami Kebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 51
Pafta
Parsel 60
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Tuğla
Yapım Tekniği Yığma Tuğla
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz, kareye yakın dikdörtgen planlı bir alana oturmaktadır. Zemin+1 kat olarak yığma taş ile inşa edilmiştir. Yan cephesinde pencere açıklıkları simetrik olarak yerleştirilmiştir. Taşınmazın arka cephesi yola bakmakta olup bu cephede dikdörtgen formlu küçük bir pencere açıklığı bulunur. Taşınmazın giriş kapısının bulunduğu alanda mevsim şartlarından korunmak için yapıldığı düşünülen etrafı açık indirme çatı ile yapılmış bir eklenti bulunmaktadır. Yapının çatı taşıyıcıları ahşap karkas olup üst örtü elemanı olarak alaturka kiremit kullanılmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Taşınmazın baca kısımları ve arka cephesinde yer alan kat araları betonarme harç ile sıvanmıştır.
Gözlemler Yapının köşe parsele oturduğu görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/05/2017-4083
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.