Yükleniyor...

Gazi Mahallesi, 376 Ada 3 Parsel Konut

Gazi Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-995
Genel Bilgiler
Yapı Adı Gazi Mahallesi, 376 Ada 3 Parsel Konut
Envanter No 39-08-995
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı zemin+1 katlı, kırma çatı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllıdır. Yapı parseli batı cephesinde yer alan Kışla Caddesinden kot farkından dolayı tek katlı görünüme sahiptir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Gazi Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Kışla Caddesi
Ada 375
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş-ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Gazi Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde 376 ada 3 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloz taş-ahşap hatıllı duvar örgülü yapıda sıva ve cephesinde deformasyon görülmektedir. . Yapı parseli batı cephesinde yer alan Kışla Caddesinden kot farkından dolayı tek katlı görünüme sahiptir. Güneybatı cephesinde bulunan bahçe kapısından yapı parseline geçilmektedir. Yapının zemin kat güney cephesinde giriş kapısı bulunur. Batı (cadde) cephesinde dört, kuzey zemin katta bir, doğu bahçe cephesinde zemin katta iki, birinci katta ise üç adet pencere bulunur. Pencereler dikdörtgen formludur. Yapının güneydoğu köşesinde bitişik muhdes eklenti vardır. Yapı metruk durumda olup dış etkilere açıktır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Dış duvarlarında sıva ve cephesinde deformasyon görülmektedir. Yapının güneydoğu köşesine bitişik muhdes eklenti vardır. Yapı metruk durumda olup dış etkilere açıktır. Yapının içine girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.