Yükleniyor...

Pazarlı Aytepe Tümülüsü

Merkez, Vize
ENV. NO: 39-08-249
Genel Bilgiler
Yapı Adı Pazarlı Aytepe Tümülüsü
Envanter No 39-08-249
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Merkez
Belde
Mevki Aytepe
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir.
Şimdiki Tehlikeler Definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 2,5 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs doğal taşlardan oluşan bir tepe üzerinde, ormanlık bir alanda yer almaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Çevresinde yoğun olarak keramik parçaları görülmektedir. Aynı zamanda eski bir yerleşim yeri olabilir. Çevresinde birçok kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kuzeyindeki kaçak kazı çukuru 10-15 m derinliğindedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.