Yükleniyor...

Malkoçlar Koca Mezarlık

Malkoçlar Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-072
Genel Bilgiler
Yapı Adı Malkoçlar Koca Mezarlık
Envanter No 39-04-072
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım Köyün 1,2 km batısında bulunmaktadır. Koruluk alanda, boyları 2 m ile 50 cm arasında, yazısız, menhir şeklinde taşlardan oluşmaktadır. Geniş bir alana yayılmaktadır.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Malkoçlar Köyü
Belde
Mevki Çelik Kule Mevki (koca Mezarlık Mevki)
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 446
Yüzölçümü 10497661,94
Nitelik Malkoçlar-3 Devlet Ormanı
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Köyün 1,2 km batısında bulunmaktadır. Koruluk alanda, boyları 2 m ile 50 cm arasında, yazısız, menhir şeklinde taşlardan oluşmaktadır. Geniş bir alana yayılmaktadır. Eski mezarlık Bulgaristan sınırında bulunmaktadır, mezarlığın bir kısmı sınırın diğer tarafında kalmaktadır. Günümüzde kullanılmadığından bakımsızdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Mezarlık alanı içindeki taşların çoğu devrilmiş, yıkılmış durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.