Yükleniyor...

Okçular Köyiçi (a) Tümülüsü

Okçular Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-226
Genel Bilgiler
Yapı Adı Okçular Köyiçi (a) Tümülüsü
Envanter No 39-08-226
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Okçular Köyü
Belde
Mevki Köyiçi
Sokak
Ada 106
Pafta
Parsel 47
Yüzölçümü 1723
Nitelik Tepe
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve inşaat faaliyetleri
Şimdiki Durumu Köyün kuzeybatısında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 45-50 m çapındadır. Köy içerisinde, çevresinde yerleşim bulunan tümülüsün üzerinde ve eteklerinde binalar bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Yerleşim alanı içerisinde bulunması sebebi ile inşaat faaliyetlerine izin verilmemesi.
Gözlemler Güneydoğu tarafında bulunan evden tünel şeklinde kaçak kazı yapılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.