Yükleniyor...

Topçular Eski Mezarlığı

Topçular Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-973
Genel Bilgiler
Yapı Adı Topçular Eski Mezarlığı
Envanter No 39-04-973
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım Köyün 1-1,5 km kuzey doğusunda, ormanlık alan içerisinde, boyları 1 metre ile 50 cm arasında, yazısız, menhir şeklinde taşlardan oluşmaktadır.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Topçular Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 690
Yüzölçümü 12.342.586,53 m2
Nitelik Devlet Ormanı
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yekpare taştan kabaca yontularak oluşturulmuş, yazısız ve süslemesiz Osmanlı Dönemi'ne tarihlenebilecek mezar taşları yer almaktadır.Mezar taşlarının bir kısmı sağlam vaziyette olup, bir kısmı tahrip edilmiş, parçalanmış, yıkılmış veya yerlerinden sökülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım Mezarlık Günümüzde Kullanılmamaktadır., Bakımsız Haldedir.
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde kullanılmadığından bakımsızdır.Taşların bir çoğu atıl durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 28.06.2018-5200
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.