Yükleniyor...

Kale Mahallesi 243 Ada 5 Parselde Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-941
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi 243 Ada 5 Parselde Konut
Envanter No 39-08-941
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, 243 ada,5 parseldeki yapı Zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak
Ada 243
Pafta
Parsel 5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmazın Zemin+1 kat olarak inşa edilmiş olduğu görülmüştür. Taşınmazın alana dikdörtgen planda oturduğu görülmüş olup, üst kat ile zemin kat arası ahşap doğramalar ile desteklenmiştir. Taşınmazın inşasında kerpiç, ahşap ve tuğla kullanılmıştır. Taşınmazın üst cephesi kerpiç dolgulu ahşap konstrüksiyon ile desteklenmiş olup, alt katında ise yığma tuğla kullanılmıştır. Taşınmazın alt kat pencere ve kapı açıklıklarında pvc doğrama kullanılmıştır. Taşınmazın giriş kapısının sol yanında kare formlu pencere açıklığı yer alırken, sağ yanında daha küçük forma sahip kare bir pencere bulunmaktadır. Taşınmazın kat arasında ahşap hatıl kullanılmıştır. Zemin katın dış beden duvarlarında yapılan onarım sırasında betonarme harç kullanılarak pencere formları değiştirilmiştir. Üst kat zemin kata göre daha orijinal kalmıştır. Üst kat pencere açıklıkları dikdörtgen formlu olup, pencere açıklıklarının hemen altında ve ve taşınmazın beden duvarlarının köşelerinde ahşap hatıllar mevcuttur. Pencere açıklıkları saç ile kaplanarak olumsuz hava koşullarından korunmak istenmiştir. Taşınmazın üst örtü elemanı olarak ahşap karkas ve alaturka kiremit kullanılmıştır. Karkasların ve kiremitlerin oldukça yıpranmış olduğu görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Fena
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Taşınmazın zemin katı onarımdan geçmiş olup, doğramaları yenilenmiştir. Üst örtüsü oldukça yıpranmış durumda olup, ahşap kısımlarda yıpranmaların olduğu görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 22/08/2017 tarih ve 4368 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.