Yükleniyor...

Konut Ve Ahır Ve Bahçe Kapısı

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1030
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut Ve Ahır Ve Bahçe Kapısı
Envanter No 39-07-1030
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yaylalar Sokağının kuzeybatısında geniş bir bahçe içerisinde bulunur. Yapı parselinin güneyinde kalan sokak cephesinde bahçe kapısı olup, bahçe duvarı doğuya devam eder. Yapı parselinin ortasında doğu-battı yönlü, dikdörtgen planlı, tek katlı, kırma çatılı konut yapısı bulunmaktadır. Bahçe kapısı ekseninde yer alan müştemilat ile konut yapısı alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Yaylalar Sokak
Ada 2
Pafta 107
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin
Malzeme Taş+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Yayalar Sokağının kuzeybatısında geniş bir bahçe içerisinde bulunur. Yapı parselinin güneyinde kalan soka cephesinde bahçe kapısı olup, bahçe duvarı doğuya daha sonra ise parsel içerisinde kuzeye doğru yönelmektedir. Bahçe yapının doğusu ve kuzeyi müştemilat olarak kullanılan tek yönlü eğimli çatılı dokuya uyumlu mimari eklenti görünümüne sahiptir. Yapı parselinin ortasında doğu-batı yönlü, dikdörtgen planlı, tek katlı, kırma çatılı konut yapısı bulunmaktadır. Bahçe kapısı ekseninde yer alan müştemilat ile konut yapısı alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısı kullanılmamakta olup, girişi güneye bakmaktadır. Yapının içine girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Ahır Ve Bahçe Kapısı
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Bahçe yapısının doğusu ile kuzeyi müştemilat olarak kullanılan tek yönlü eğimli çatılı dokuya uyumlu mimari eklenti görünümüne sahiptir. Konut yapısı kullanılmamaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.