Yükleniyor...

Kula Ayazma Kalebeli 1 Tümülüsü

Kula Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-079
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kula Ayazma Kalebeli 1 Tümülüsü
Envanter No 39-04-079
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Kula Köyü
Belde
Mevki Ayazma Kale Beli Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 3,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır. Ormanlık alanda bulunan tümülüsün üzerinde yetişkin ağaçlar bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tepesinden, kuzey-güney istikametine doğru uzanan kanal şeklinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.