Yükleniyor...

Merkez, 89 Ada 25 Parselde Ticari Yapı

Camikebir Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-966
Genel Bilgiler
Yapı Adı Merkez, 89 Ada 25 Parselde Ticari Yapı
Envanter No 39-01-966
Yapı Türü
Yapım Tarihi 19.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Kagir yapı tek katlı ve tek mekandan oluşmaktadır. Namazgah Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Camikebir Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Namazgah Caddesi
Ada 89
Pafta
Parsel 25
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi tek
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kagir yapı tek katlı ve tek mekandan oluşmaktadır. Cephesi yontu taş ile kaplanmıştır. Yapı bitişik nizamlıdır. Yapının yuvarlak kemer içinde yer alan girişine camekan yapılmıştır. Giriş kemerinin üzerinde dikdörtgen formlu küçük bir aydınlatma penceresi yer alır. Pencerenin üzerinde yer alan yuvarlak kemer yapıya hareketlilik kazandırmıştır. Kemerin ortasında dışarıya taşkın kilit taşı bulunur. Eğimli çatı silmesinin altında ikinci bir aydınlatma penceresi yer almakta olup bu pencere kapatılmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Ticari
Bugünkü Kullanım Ticari
Önerilen Kullanım Ticari
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Camekanlı giriş nedeniyle özgün cephe karakterini kaybetmiştir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 19/02/2018-4870
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.