Yükleniyor...

Akalar Mahallesi 163 Ada 6 Parselde Konut

Akalar Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-862-02
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akalar Mahallesi 163 Ada 6 Parselde Konut
Envanter No 39-01-862-02
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Var olduğu dönemde, bodrum kat üzeri iki kat olarak inşa edilmiş olan binada ahşap hatıllarla destekli tuğla örgülü duvarlar, kuzey ve güney cephelerde pencere bulunmamasına rağmen doğu ve batı cepheleri dikdörtgen dar uzun pencerelerle aydınlık sağlanmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Akalar Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Tırnova Caddesi
Ada 163
Pafta 43
Parsel 6
Yüzölçümü 570
Nitelik Kargir Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş, Ahşap, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım VAr olduğu dönemde, bodrum kat üzeri iki katlı, duvarları tuğla örgü üzeri sıvalıdır. Duvarlardan çatıya geçişte tuğla silmeler kullanılmıştır. Doğu ve batı cephesinde yer alan kemerli, dar uzun dikdörtgen pencereler binanın aydınlanmasını sağlamaktadır. Binaya giriş, kemerli bir kapıdan, kısa bir hol ile sağlanmaktadır. Çatı, marsilya kiremit örtülü ve pencerelerle kapıda ahşap söveler kullanılmıştır. Giriş kısmının tavanında renkli boya ile daire içerisinde bitkisel motif yer almaktadır. Esas girişin yanında daha sonradan açılması muhtemel kemerli ikinci bir giriş kapısı mevcuttur. Çatıya geçişte kullanılan silme tüm cepheleri dolanmaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Bina günümüzde tamamen yıkılmış, parsel boştur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 19.10.2000-6428
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.