Yükleniyor...

Koruköy Eskibağlık Tümülüsü

Koruköy Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-314
Genel Bilgiler
Yapı Adı Koruköy Eskibağlık Tümülüsü
Envanter No 39-01-314
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Koruköy Köyü
Belde
Mevki Eski Bağlık
Sokak
Ada 117
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü 4226,78
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Köyün 1,3 km kuzeyinde, mera alanında bulunan tümülüs 1,5-2 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresindeki tarla sahiplerinin sürüm yaparak tümülüsü tahrip etmemeleri konusunda uyarılması.
Gözlemler Üzeri sürüldüğü için yassılaşmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.