Yükleniyor...

Kale Mahallesi 186 Ada 12 Parsel Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-985
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi 186 Ada 12 Parsel Konut
Envanter No 39-08-985
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı, dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı taşınmaz üzerinde eğimli arazinin batısında yer almaktadır. Konut yapısı moloztaş- tuğla ve ahşap örgülü olup sıvalıdır. Dik Sokak üzerinde (doğu cephe) yer alan moloz taş temelli yapı kalıntısı bulunmaktadır. Yapının 1. kat günewybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleri çıkmalı olup payandalarla desteklenmektedir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 186
Pafta
Parsel 12
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş-tuğla-ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Dik Sokak üzerinde 186 ada 12 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapı taşınmaz üzerinde eğimli arazinin batısında yer almaktadır. Konut yapısı moloztaş- tuğla ve ahşap örgülü olup sıvalıdır.Metruk durumda olan yapıda malzemede bozulma ve dökülmeler başlamıştır.Yapıya batı cephede yer alan sokak üzerinden geçilen bahçe kapısı ve sonrasında taş merdivenlerle ulaşılmaktadır. Dik Sokak üzerinde (doğu cephe) yer alan moloz taş temelli yapı kalıntısı bulunmaktadır. Yapıya giriş zemin kat güney cephede yer alan kapı ile sağlanmaktadır. Yapının zemin kat batı cephesi sağır, giriş cephesinde bir doğu cephesinde ise iki adet pencere bulunur. Yapının 1. kat güneybatı Yapının 1. kat güneybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleri çıkmalı olup ahşap payandalarla desteklenmektedir.1. kat köşe çıkmalı yapısı ile kademeli bir cephe yüzeyi oluşturulmuştur. 1. kat güney ve doğu cephelerde üçer, batı cephede ise iki kapatılmış 4 adet dikdörtgen pencereye sahiptir. Yapı içerisinde ahşp merdiven ve dolaplar mevcuttur. Yapını doğu cephe zemin kat seviyesinden briket malzemeden muhdes müştemilat yapısı bulunur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Fena
İç Yapı Orta
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Metruk durumdaki yapıda malzemede bozulma ve dökülmeler başlamıştır. Yapıya batı cephede yer alan sokak üzerinden geçilen bahçe kapısı ve sonrasında taş merdivenlerle ulaşılmaktadır.Yapı içerisinde ahşap merdiven ve dolaplar mevcuttur. Yapının doğu cephe zemin kat seviyesinden briket malzemeden muhdes müştemilat binası yapısı bulunur.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.