Yükleniyor...

Mezar Yapısı

Hamdibey Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-1008
Genel Bilgiler
Yapı Adı Mezar Yapısı
Envanter No 39-03-1008
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım Kırklareli İli Demirköy İlçesi,Hamdibey Köyü'nün yaklaşık 1.5 km kuzeydoğusunda, ormanlık alan içerisinde üzeri ağaçlarla kaplı Tümülüs benzeri bir yükselti üzerinde yer alan ve kaçak kazılarla ortaya çıkarılmış blok kayalardan oluşturulmuş dikdörtgen formlu kaya mezarıdır. Mezar yapısı yağmalanmış ve tahrip edilmiştir.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Hamdibey Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Boş
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Üzeri kaçak kazılarla açılıp ortaya çıkarılmış olan dikdörtgen formlu kaya mezarının üzeri ağaç dalları ile örtülmüştür.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Şehmus TEKİN Müze Müdürü
Kurul Onayı No 22.05.2019-5991
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Nevin ÖZDEMİR Sanat Tarihçi
İlknur YAZ Müze araştırmacısı
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.