Yükleniyor...

Kıyıcınıntepe Tümülüsü

Dereköy Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-263
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kıyıcınıntepe Tümülüsü
Envanter No 39-01-263
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Dereköy Köyü
Belde
Mevki Kıyıcının Tepe
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 401
Yüzölçümü 19270650.48 / 31211.80
Nitelik Orman / Balyakoru Birinci Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık ve madencilik faaliyetleri ile definecilik.
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 5,2 km kuzeyinde, ormanlık alanda bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır. Kuzey eteğinde küçük çaplı kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Güneydoğu tarafından merkeze doğru, iş makinesi ile kanal şeklinde açılmış geniş bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
Önerilen Koruma Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Ayrıca bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tümülüsün yanından orman yolu geçmektedir. Kuzey eteğinde küçük çaplı kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Güneydoğu tarafından merkeze doğru, iş makinesi ile kanal şeklinde açılmış geniş bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Var
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Gökhan KORKMAZ Müze Müdür V.
Kurul Onayı No 10/08/2015 tarih ve 2535 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Gökhan KORKMAZ - Arkeolog Emir TUZKAYA - Müze Araştırmacısı
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.