Yükleniyor...

Değirmen

Durak Mahallesi, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-972
Genel Bilgiler
Yapı Adı Değirmen
Envanter No 39-05-972
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım İlimiz, Lüleburgaz ilçesi, Durak Mahallesi, 125 ada 1 parselde yer alan yoğun bitki örtüsü ile kaplı taşınmaz üzerinde taş temel üzerine ateş tuğlası ve yer yer de kerpiç tuğladan (yapı içi duvarlarda) yığma olarak inşa edilmiş dikdörtgen planlı tek katlı bir yapıdır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Durak Mahallesi
Belde
Mevki Eski Değirmen Mevkii
Sokak
Ada 125
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Durak Mahallesi, 125 ada, 1 parselde, yoğun bitki örtüsü ile kaplı taşınmaz üzerinde taş temel üzerine ateş tuğlası ve yer yer de kerpiç tuğladan (yapı içi duvarlarda) yığma olarak inşa edilmiş dikdörtgen planlı tek katlı bir yapının yer aldığı görülmüştür. Söz konusu yapının girişi güneybatı cephesinden olup, üzeri basık kemerli geniş bir kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Üç cephesinde (güneydoğu, güneybatı, kuzeydoğu) basık kemerli pencereleri bulunan yapı oldukça tahrip olmuş durumdadır. Ayrıca muhtelif dönemlerde anılan yapının çatısının tamamen sökülmek suretiyle yapılan onarımlarında ise, yapı içerisinde 4 kola uzanan betonarme direk atılarak yapının güçlendirilmeye çalışıldığı ve beden duvarlarının da briket malzeme ile yükseltilerek yeniden inşa edilmeye başlandığı ancak üst çatı örtüsünün tamamlanmadığı görülmüştür. Günümüzde atıl vaziyette olan yapının zemin döşemesi, içerisini çöküntüye uğramış bölümlerinin doldurması ve yoğun bitki örtüsü ile kaplı olması nedeniyle görülememektedir. Bahse konu yapının kuzeybatı bitişiğinde yaklaşık 5 x2 m genişliğinde ve yaklaşık 4 m derinliğinde, üzeri kısmen açık vaziyette, betonarme olarak inşa edilmiş bölümün ise, değirmen olarak kullanıldığı öğrenildiğinden ve yakınında da dere olduğundan muhtemelen yapının su ile bağlantılı olan bölümüdür. Ayrıca yapının güney cephesinde de temele yakın kısımda yuvarlak kemerli bir bölümün/açıklığın daha olduğu belirlenmiş olup, ancak yoğun bitki örtüsü ve yıkıntılar ile toprak yığını arasında sadece kemerin üst bölümü görülebilmektedir. Bununla birlikte, yapının beden duvarlarında da yer yer yıkıntılar da mevcuttur.
Döneminin yapısal ve sanatsal özelliklerini muhtelif seviyede koruduğu gözlenen ve tescil kaydı bulunmayan yapının Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait 2863 Sayılı Kültür Varlıkları Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekte olup, anılan Koruma Kanunu’nun 7. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesince tespit olunan yapının aynı Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince de tescil edilerek koruma altına alınması ve ileriki yıllarda da esaslı bir onarım ile Kırklareli kültür turizmine kazandırılması faydalı olacaktır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Fena
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Değirmen
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Değirmen
Sahibi Şahıs Mülkiyeti
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Şahıs Mülkiyeti
Yapılan Onarımlar Muhtelif tarihlerde bakım ve onarımlar yapıldığı gözlenmiştir.
Gözlemler Söz konusu taşınmazın üzerinde ve yapının temelinde gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucu oluşan çukurlar gözlenmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.