Yükleniyor...

Kaynarca 144 Ada 3 Parselde Konut

Kaynarca Beldesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-957
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kaynarca 144 Ada 3 Parselde Konut
Envanter No 39-07-957
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Kareye yakın dikdörtgen planlı, yarım bodrum üzeri 1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yarım bodrum seviyesine kadar moloz taş, üst kat ise kesme taş duvar örgülüdür.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Kaynarca Beldesi
Belde Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 144
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi yarıbodrum+1 kat
Malzeme Tuğla+ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kareye yakın dikdörtgen planlı, yarım bodrum üzeri 1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yarım bodrum seviyesine kadar moloz taş, üst kat ise kesme taş duvar örgülüdür.Doğu cepheden bitişik nizamda olan yapının, batı cephesinde bahçesi ve girişi yer almaktadır. Taşınmaza güneybatı cephede yer alan moloz taş örgülü bahçe kapısı ile girilmekte olup, bahçe kapısı üzeri oval yapısı açık hale gelmiştir. Güney (sokak) cephesinde bodrum kat havalandırması için 3 adet kare, üst katın ise dikdörtgen formlu üzeri yassı kemerli ve kilit taşı vurgulu pencereleri bulunur. Sokak cephesinden, yapının bodrum üzeri, pencere denizliği altında, köşelerde ve çatı saçağı altında taş silmeli olduğu görülmektedir.Onarımlar neticesinde bahçe (batı) cephesinin cephe düzeninin bozulduğu anlaşılmaktadır. Yapının iç mekanına girilememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Bahçe ve arka cephesinde tadilatlar yapılmıştır.
Gözlemler Onarımlar neticesinde bahçe (batı) cephesinin cephe düzeninin bozulduğu anlaşılmaktadır. Yapının iç mekanına girilememiştir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.