Yükleniyor...

Kırklareli Vilayet Binası

Karakaş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-924
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kırklareli Vilayet Binası
Envanter No 39-01-924
Yapı Türü İdari
Yapım Tarihi 1939-1947
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım 1939 yılında II. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Kırklareli'nin stratejik konumu dikkate alınarak idari ünite ve servislerinin bir arada bulunması zaruretinden 1939 yılında bugün ki Vilayet Binası'nın temeli atılmıştır. (Bugünkü valilik birimi) Aynı yıl zemin katı tamamlanan binanın inşasına 1944 yılına kadar savaş ortamı nedeniyle ara verilmiştir. 13.06.1947 yılında ters T tipi plan şeması ile tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak İstasyon-100. Yıl Cad.
Ada 282
Pafta
Parsel 31
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum+zemin+1. kat
Malzeme Taş-betonarme
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Vilayet Binası'nın ana meydan cephesi kuzey-güney doğrultulu doğusunda yer alan vilayet meydanına bakan yaklaşık 80m uzunluğa sahiptir. Bodrum zemin +1.katlı olarak taş-betonarme malzemeden inşa edilmiş olup, kırma çatılı mimari düzenlemeye sahip girişin geniş saçağı, kapısı ve üzerinde yüksek tutulmuş uzunlamasına dikdörtgen 3 penceresi ve dar bir balkonu vardır. Giriş bölümünün modern ancak haşmetli tasarımı geleneksel ile klasiğin modern mimari çizgilerle sentezi uygulanmıştır. Plan tasarımında 2.Ulusal Mimarlık Akımının (1930-1950) etkisi izlenmektedir. Resmi yapıların birçoğu bu akımın etkisiyle inşa edilmiştir. Modern yapım malzemesi ve tekniği ile inşa edilen dönem yapılarının cephe tasarımı ve kaplamaları klasiğin yeni bir yorumudur. Hakim ve yan kollarında yüksek tutulmuş giriş aksının yer iki yanında simetrik pencere düzeni dikkat çeker. Bodrum üzerin zemin ve 1.katlarda 9'ar dikdörtgen pencere vardır. Güney de 3'er kuzeyde ise kapı düzenlemesi nedeniyle aynı pencere düzeni bozulmuştur. Yüksek zemin kat ortasın geniş bir giriş holü ve her iki tarafında karşılıklı dizilmiş odalar yer alır. Oda girişleri hafif pahlıdır. Orta aksta yer alan giriş bölümü holünden 3 kollu ara sahanlıklı düz merdiven platformuna sahiptir. İki kanatla çıkılan 1.katta balkonlu valilik (mülki idare) makamı yer almaktadır. Holün yan kanatlarının mekan örgüsü zemin kat ile aynıdır. Yapının iç mekanı (zemin kaplamaları, kapılar) yenilenmiştir. Binanın batı kanadını oluşturan kısmı kademeli bir anlayışla inşa edilmiştir. Giriş holünün öne çıkıntısı, yükseltisi ile batı kanadının mimari özellikleri çatı kotuna da yansımıştır. Betonarme malzeme ile inşa edilen yapının dış cephesinde taş kaplamalar kullanılmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Vilayet Binası
Bugünkü Kullanım Vilayet Binası
Önerilen Kullanım Vilayet Binası
Sahibi Maliye Hazinesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar İç ve dış cepheleri, çatısı yenilenmiş olup, blok eklemeleri yapılmıştır.
Gözlemler Günümüzde de Vilayet Binası olarak kullanılan yapının orijinal plan şemasına 1985 yılı sonrasında güneydoğu ve kuzeydoğu kanat köşelerinden yan kanatlar
eklenmiştir. Çatısı, iç ve dış cephesi onarım gören yapı tarihsel, plan, cephe ve malzeme|özellikleri ile döneminin özelliklerini yansıtmaktadır. Tarihsel yapının muhdes birimlerini oluşturan bu kanatlara geçişler açılmıştır. Parselin batısında ayrı bir blok olarak yer alan yapı da muhdes bir yapılaşmadır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 05/02/1985/1614(Y.Kurul) 07/03/2017-3916
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.