Yükleniyor...

Kaynarca Cami

Kaynarca Beldesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-953
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kaynarca Cami
Envanter No 39-07-953
Yapı Türü Cami
Yapım Tarihi 1950
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Tamamen yöreye özgü kesme taş malzemeden dikdörtgen planlı, tek mekanlı, kırma çatı ve marsilya tipi kiremit örtülü olarak yapılmıştır. Kuzey batı köşesinde taştan minaresi yer alır. Cephe düzenlemesi bakımından simetrik bir planlamaya sahiptir.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Kaynarca Beldesi
Belde Kaynarca Beldesi
Mevki
Sokak
Ada 117
Pafta
Parsel 12
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Tamamen yöreye özgü kesme taş malzemeden dikdörtgen planlı, tek mekanlı, kırma çatı ve marsilya tipi kiremit örtülü olarak yapılmıştır. Kuzey cephedeki ana girişin önüne yakın zamanda kapalı bir giriş bölümü eklenmiştir.Yapı cami beratına göre 700 kişi kapasiteli olarak 1950 yılında inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesinde taştan minaresi yer alır. Cami kuzey cepheden +0,50cm den güney cepheye doğru 2m'yi bulan subasman kotu üzerinden yükselmektedir. Cephe açıklıklarının oranı bakımından simetrik bir düzenlemeye sahiptir.Kuzey cephesindeki eklenti girişinde alınlığında silmesi bulunan kapısı bulunur. Giriş kapısının iki yanında ikişer adet pencere, harim ve mahfili aydınlatmak için ise 5 adet pencere açılmıştır. Güney(mihrap) cephesi de kuzey cephe ile aynı simetriye sahiptir. Daha uzun olan doğu ve batı cepheler üzerinde harim ve mahfili aydınlatmak üzere 7 şer adet pencere bulunur. Subasman ve çatı saçağı altında taş silmeli olup köşelerde testere dişi tezyinata sahiptir. Pencereler dikdörtgen kapalı kemer formludur. Harim mekanına girişte çift kanatlı ahşap kapısı bulunur. Harim mekanı kuzey doğu ve batı cephelerde dairesel sütunlarla taşınan mahfil katına sahiptir. Harim mekanı yenilenmiş olup, iç cephe yüzeyleri tavan hariç, laminat ve seramik ile kaplanmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı Orta
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi Kaynarca Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Harim mekanı yenilenmiş olup, iç cephe yüzeyleri tavan hariç laminat ve seramik ile kaplanmıştır. Çatısı, kiremitleri ve pencere doğramaları yenilenmiştir.
Gözlemler Kuzey cephedeki ana girişin önüne yakın zamanda kapalı bir giriş bölümü eklenmiştir. Cami kuzey cepheden +0,50cm den güney cepheye doğru 2m'yi bulan subasman kotu üzerinden yükselmektedir.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27/11/2017-4625
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.