Yükleniyor...

234 Ada 18 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1092
Genel Bilgiler
Yapı Adı 234 Ada 18 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1092
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe -
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, taş dolgulu-ahşap hatıllı duvar örgülü, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki
Sokak 8 Ve 10 Nolu Sokak Kesişimi
Ada 234
Pafta
Parsel 18
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, taş-tuğla ahşap hatıllı duvar örgülü sıvalı-boyalı-saç, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı avlulu iki katlı ahşap ev olup, yapının zemin kat güney cephesinde muhdes ahşap direkli sundurma yer alır. Yapının 1. kat batı ve güney cepheleri çıkmalı olup ahşap payandalarla desteklenmiştir. Ahşap payandalar yenilenmiştir. Zemin kat güney cephesinde yer alan iki kanatlı ahşap kapıya yapıya girilmektedir. Yapının içine girilememiş olup, Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının 1. kat batı ve güney cepheleri çıkmalı olup ahşap payandalarla desteklenmiştir. Ahşap payandalar yenilenmiştir.
Gözlemler Yapının zemin kat güney cephesinde muhdes ahşap direkli sundurma yer alır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.