Yükleniyor...

Akalar Mahallesi 176 Ada 7 Parselde Konut

Akalar Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-865
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akalar Mahallesi 176 Ada 7 Parselde Konut
Envanter No 39-01-865
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Akalar Mahallesi, Yanıkkışla Caddesi, Müderris Sokakta bulunan konut yapısı, bodrum üzeri iki katlı olup, bodrum katı moloz taş üst katları tuğla dolgulu ahşap karkas olarak yapılmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Akalar Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Yanık Kışla Caddesi
Ada 176
Pafta 46
Parsel 7
Yüzölçümü 657,5
Nitelik Müştemilat Kargir Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 2
Malzeme Taş, Ahşap, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma, Ahşap Karkas
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kırklareli, Merkez, Akalar mahallesi, Yanık Kışla Caddesi ile Müderris sokak no:3'te bulunan iki katlı bahçeli yapı. Binanın alt kısmı taş örgü üzerine yükselmekte ve üst katında tuğla dolgulu ahşap karkas olduğu gözlenmiştir. Alt kat hayvan barınağı üst kat ise zaman zaman hem barınma hem de işlik olarak kullanılmış. XIX. yy. başlarında okul olarak kullanıldığı söylenmektedir. Farklı dönemlerde farklı işlevli olarak kullanılan binada ön cephe duvarları, yan cephe duvarları iç ve dış olmak üzere tavan ve tabanda, tarihi ve estetik açıdan dikkat çekici bir unsur görülmemekle beraber bahçe duvarının sokağa açıldığı noktada bahçe kapısının iki yanında bulunan l,5-2.00 m yüksekliğinde olan kesme taş duvar parçası ilgi çekicidir. Yapının batı cephesinde sonradan yapıldığı anlaşılan tuğla örgü ekleme duvarla kullanım alam genişletilmiştir. Yapının bahçe duvarlarında çöküntüler mevcuttur. Ön ve yan cephe duvarlarında sıva döküntüleri mevcuttur. Kapının girişi yoldan yukarıda iken zamanla yolun doldurulması ve yükseltilmesiyle giriş (eşik) yolun altında kalmıştır. Yanık kışla caddesinde çıkışta yamaçda yer almasıyla kot farkı gözetilerek diğer binaların yapılması gerekir. Yapı kullanım görmemektedir. Yapının çatısı üzerinde yer alan bacalar devrilerek yıkılmıştır. Çatı alaturka kiremitle örtülüdür. Ahşap örgü çatının ön cephesi köşesine geniş bir kavis çizerek teğet biçiminde kalkmıştır. Aynı durum iki köşede mevcuttur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Orta
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde kısmen kullanılan bina taşıyıcı ve cephe kaplaması olarak yıpranmış durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 06.09.2007-1573
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 25.02.2019-5742 koruma alanı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.