Yükleniyor...

Karakaş Mahallesi 25 Ada 13 Parselde Konut

Karakaş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-858
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karakaş Mahallesi 25 Ada 13 Parselde Konut
Envanter No 39-01-858
Yapı Türü İşyeri, Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Karakaş Mahallesi'nde bulunan yapı iki katlı olup ön cephe taştan, diğer cepheler ise tuğla örgülüdür ve sonradan beton sıva ile kaplanmıştır. Dar ve uzun tutulan pencere kenarlarında pencere süslerine yer verilmiştir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki Edirne Caddesi Havra Civarı
Sokak Cumhuriyet Caddesi
Ada 25
Pafta 37
Parsel 13
Yüzölçümü 82,5
Nitelik Altlı Üstlü Mağaza
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi 2
Malzeme Taş, Tuğla
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Karakaş Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, 37 pafta, 25 ada, 13 parsel üzerinde bulunmaktadır. İki katlı olan binanın ön cephesi taştan, yan ve arka cepheleri tuğa üzeri sıvalıdır. Halen iş yeri olarak kullanılan yapı bir taraftan çıkmaz bir sokağın köşesinde bir taraftan da cadde üzerinde yer alan bina bitişik nizamdadır. Ön cephe üst katta iki adet dar ve uzun pencere bulunmakta ve bunların etrafında süslemeler bulunmaktadır. Binanın çatıya geçişte ve ön cephenin yarı beden duvarında silme kuşağına yer verilmiştir. Binanın çıkmaz sokağa bakan cephesinde daha önceden herhangi bir aydınlatmaya ve havalandırmaya yönelik bir açıklık bulunmaz iken sonradan dar ve uzun bir pencere açılmıştır. Arka cephe uzun bir bahçeye bakmaktadır. Yine arka cephede üst katta birbirine bitişik iki dar uzun pencere ve köşe duvara yakın küçük dar biraz daha kısa pencere boşluğu yer almaktadır. Arka cepheye sonradan eklenti bina yapılmıştır. Çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım İşyeri, Konut
Bugünkü Kullanım İşyeri
Önerilen Kullanım İşyeri, Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Bina yakın zamanda esaslı bir onarım geçirmiştir.
Gözlemler Günümüzde her iki katı da işyeri olarak kullanılan binanın onarımı yakın zamanda yapılmış, iyi durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.01.2005-157
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.